Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

โปรแกรมทัวร์


KS&S ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว 1 วัน
รหัสทัวร์ : ประเทศ : ไทย
ระยะเวลาทัวร์ : 1 วัน เดินทางโดย : รถตู้ปรับอากาศ
ราคาเริ่มต้นที่ : 1,500 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไทย เที่ยวเมืองไทย
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม นั่งรถท้องถิ่นเพื่อเข้าชม ทุ่งดอกกระเจียว

- เที่ยว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - วัดป่าสว่างบุญ

กำหนดการเดินทาง :

ออกเดินทางทุกวันเสาร์ เริ่ม 16 ก.ค. / 23 ก.ค. / 30 ก.ค. / 6 ส.ค. / 13 ส.ค. / 20 ส.ค. / 27 ส.ค.

ออกเดินทางทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 17 ก.ค. / 24 ก.ค. / 31 ก.ค. / 7 ส.ค. / 14 ส.ค. /21 ส.ค. / 28 ส.ค.

KS&S ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ : ประเทศ : ไทย
ระยะเวลาทัวร์ : 2 วัน เดินทางโดย : รถตู้ปรับอากาศ
ราคาเริ่มต้นที่ : 3,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไทย เที่ยวเมืองไทย
- กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – ชัยภูมิ

- วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ( วัดพระขาว ) - ตลาดน้ำกลางดง

- ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง

- อุทยานแห่งชาติป่ำหินงาม - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - วัดป่าสว่างบุญ

กำหนดการเดินทาง :

ออกเดินทำงทุกวันเสาร์อาทิตย์ เริ่ม 16 ก.ค.-17 ก.ค. / 23 ก.ค. -24 ก.ค./ 30 ก.ค.-31 ก.ค.
6 ส.ค.-7 ส.ค. / 13 ส.ค. – 14 ส.ค. / 20 ส.ค. – 21 ส.ค. / 27 ส.ค.- 28 ส.ค. 2559

ทัวร์ละลุ เขื่อนพระปรง บันเตียชมาร์ 3 วัน  
รหัสทัวร์ : GBDNEW002 ประเทศ : กัมพูชา
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : (เดินทางโดยรถทัวร์)
ราคาเริ่มต้นที่ : 7,100 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์กัมพูชา

• จังหวัดสระแก้ว - ละลุ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย – เขื่อนพระปรง – ปราสาทสด๊กก๊อกธม

• อาเภอตาพระยา – ปราสาทบันเตียชมาร์

• ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน - สิงหาคม 2559

RAIL BIKE SEP HAPPY KOREA  
รหัสทัวร์ : ICNHAP009 ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : JEJU AIR
ราคา :14,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เกาหลี
• อินชอน – หมู่บ้านฝรั่งเศส LA PETITE - เกาะนามิ – ปั่นจักรยานเรียลไบต์

• ศูนย์โสมรัฐบาล – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – ศูนย์เครื่องสาอาง - DUTY FREE – คลองชองเกชอน - N TOWER

• ศูนย์สมุนไพร – RED PINE – โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้การทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย( + ชุดฮันบก - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ


กำหนดการเดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2559

RAIL BIKE AUG HAPPY KOREA 
รหัสทัวร์ :ICNHAP008 ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : Jeju Air
ราคา :14,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เกาหลี
• อินชอน – หมู่บ้านฝรั่งเศส LA PETITE - เกาะนามิ – ปั่นจักรยานเรียลไบต์

• ศูนย์โสมรัฐบาล – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – ศูนย์เครื่องสาอาง - DUTY FREE – คลองชองเกชอน - N TOWER

• ศูนย์สมุนไพร – RED PINE – โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้การทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย( + ชุดฮันบก - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2559

RAIL BIKE JUNE HAPPY KOREA  
รหัสทัวร์ :ICNHAP002 ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : Jeju Air
ราคา :14,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เกาหลี
• อินชอน – หมู่บ้านฝรั่งเศส LA PETITE - เกาะนามิ – ปั่นจักรยานเรียลไบต์

• วัดวาวูจองซา - ไร่สตรอเบอรี่* – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล - ตลาดทงแดมุน

• ศูนย์โสมรัฐบาล – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – ศูนย์เครื่องสาอาง - DUTY FREE – คลองชองเกชอน - N TOWER – ช้อปปิ้งเมียงดง
กำหนดการเดินทาง :มิ.ย. - ก.ค. 2559

Summer Sunshine คลับเมดคานิ มัลดีลฟ์  
รหัสทัวร์ : MLECLB001 ประเทศ :มัลดิฟส์
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืนสายการบิน :
ราคา : 19,800 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวรมัลดิฟส์
แพ็คเกจห้องพักอย่างเดียว 3 วัน 2 คืน แบบไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
กำหนดการเดินทาง : วันนี้ – 31 ตุลาคม 2559

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 
รหัสทัวร์ : MYRZGT001 ประเทศ : พม่า
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : NOK AIR (DD)
ราคาเริ่ม : 12,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์พม่า
• ย่างกุ้ง-หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
• ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
• เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้า)-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก

กำหนดการเดินทาง : พ.ค - ก.ค. 59
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน 
รหัสทัวร์ : MYRSML001 ประเทศ : พม่า
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Air Asia ( FD )
ราคาเริ่ม : 12,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์พม่า
• ย่างกุ้ง - เจดีย์ไจปุ่น - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
• พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง์
• สิเรียม - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี -วัดพระหินอ่อน - ช้างเผือก - ตลาดสก็อต

กำหนดการเดินทาง : ก.ค. - ก.ย. 59
มัณฑะเลย์ – พุกาม 4 วัน 3 คืน  
รหัสทัวร์ :MYNGDT002 ประเทศ : พม่า
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
ราคา : 17,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น
•ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry)
สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
•ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
•ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
กำหนดการเดินทาง : มิ.ย. - ก.ค. 59

PACKAGE HOKKAIDO  
รหัสทัวร์ : JPNSMP002 ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน สายการบิน :  Asia Atlantic Airlines (HB)
ราคา : 28,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น
• สนามบินชิโตเสะประเทศญี่ปุ่น พร้อมอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

กำหนดการเดินทาง :พ.ค. - ส.ค 2559

PACKAGE HOKKAIDO  
รหัสทัวร์ : JPNSMP001 ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : THAI AIR ASIA (TG)
ราคา : 25,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น
• สนามบินชิโตเสะประเทศญี่ปุ่น พร้อมอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

กำหนดการเดินทาง : พ.ค. - ส.ค 2559

ภูฏาน 5 วัน 4 คืน  
รหัสทัวร์ : PBHPVL001 ประเทศ: ภูฏาน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : Bhutan Airlines (B3)
ราคาเริ่มต้นที่ : 39,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ภูฏาน
• พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง

• National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง

• ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ


กำหนดการเดินทาง : 1 มิ.ย. – 30 ส.ค. 2559


last update 25/03/2015